"ספק מאושר משהב"ט מס' : 11010319"
ניהול סיכונים

תחום ניהול הסיכונים, צובר תאוצה בשנים האחרונות בכל תחומי הפעילות של הארגון.
תהליך ניהול הסיכונים כולל:

  • זיהוי הסיכונים
  • הערכה וכימות של עוצמתם וההסתברות להתרחשותם
  • תעדוף הטיפול בהם על פי העוצמה
  • הגדרת תוכניות הפחתה ובקרה על ביצוע פעילויות ההפחתה
     
כל הזכויות שמורות מיטרג בעמ. ©2020, | המשנה 13 תל אביב | 972-3-5462568