"ספק מאושר משהב"ט מס' : 11010319"
חומרי נפץ - מפורט
חומרי נפץ - מפורט• סילוק נפלים: לחברה ניסיון בכל הנוגע לאיתור נפלי תחמושת והשמדתם, בימים אלו מתמודדת החברה על מכרזים שונים לסילוק נפלים בצפון המדינה ובדרומה.• השמדת תחמושת: החברה ביצעה מגוון של השמדת תחמושת עבור חברות ישראליות.• ניסויים: החברה מבצעת ניסויים שונים בחומרי נפץ עבור גופים צבאיים ואזרחיים הכוללים ניסויי מעבדה, ניסויי בחינת טכנולוגיות וניסויי בחינת מיגון. החברה יודעת להעמיד צוותים למטרת כל ניסויי וכן את כל הציוד הרלוונטי לבחינת הניסוי כגון- צילום מהיר, צילום אווירי, בניית פרוטוקול ותהליך מוסדר של הניסוי.• כלבים לגילוי חומרי נפץ: לחברה ניסיון רב באימון ואילוף כלבים לגילוי חומרי נפץ. לחברה מאגר של תרגילים המותאמים במיוחד לאימון כלבים ומכילים חומרי נפץ "טריים" ומגוונים, התרגילים מגיעים במגוון רב של מתארים המדמים את עבודת הכלב בשטח.• חוות דעת מומחה:החברה באמצעות מומחי חבלה יוצאי חברת מיטרג מתכבדת להציג שירותים בתחום חומרי הנפץ ופינוי נפלים, חברת מיטרג עובדת תחת ביטוח מלא ועוקבת אחר סטנדרטי הבטיחות המחמירים ביותר בתחום, להל"ן רשימה חלקית של פעילויות החברה בתחום זה.• החברה במגוון רחב של שיטות ואמצעים מהמשוכללים בעולם מנפיקה חוות דעת מומחה לבתי משפט בכל הקשור לאירועים בהם מעורב חומר נפץ- תקני או מאולתר. • פיצוצים במחצבות ופריצת צירים בשטחים סלעיים:o החברה מספקת שירותי חציבה על כל סוגיהם.o לחברה יכולת חציבה עצמאית ובכלל זה קידוחי עומק עד 30 מ', וכן עצמאות בהובלת חומרי נפץ לכל אתר בארץ.• חציבת מנהרות ופורטלים:o ציוד:ברשות החברה ציוד לאיתור נפלים ומוקשים מהמתקדמים בעולם.בטיחות:משימותיה של חברת מיטרג מכתיבות שנושא הבטיחות יהא מצוי בראש מעייני החברה. נהלי העבודה המוקפדים של חברת מיטרג מבוססים על ההנחיות המקצועיות המחמירות ביותר המוכתבות בארץ ובחו"ל- כולל אלו של צה"ל, צבא ארה"ב והאו"םכ"א:ברשות החברה מאגר של עשרות עובדים למשימות השונות ובכלל זה סלקים, פלסים, מאלפי כלבים, אנשי טכנולוגיה, חבלני משטרה, ממוני פיצוצים ומפוצצים מקצועייםרוב אנשי החברה בוגרי יחידות ההנדסה בצה"ל ובכלל זה גדודי החה"ן הסדירים, יהל"ם יעל וכן חבלני משטרה.
כל הזכויות שמורות מיטרג בעמ. ©2019, | המשנה 13 תל אביב | 972-3-5462568