"ספק מאושר משהב"ט מס' : 11010319"
דוגמאת תיק שטח

נקודות ליישום בתיק:

 • נקודות תורפה מבחינה בטיחותית.
 • הגדרת האיום.
 • נקודות תורפה ביטחוניים.
 • מפות האזור.
  • תמונת לוויין.
  • מפה לבנה.
  • מפת רחובות, בניינים, קומות.
 • ניתוח שטח שולט.
  • בניינים שולטים.
  • שינויי גובה אזוריים.
 • ניתוח שטח נשלט.
  • נקודות תצפית.
  • נקודות שולטות.
  • קווי ראיה שולטות בשטח.
 • נתיבי תחבורה/תנועה.
  • נתיבי כניסה לשטח.
   • הגדרת נתיב "מאובטח" קריטי.
   • צירים קריטיים לכניסת כוחות חירום.
   • צירים קריטיים לכניסת רכב רחב.
  • נתיבי יציאה מהשטח.
   • הגדרת נתיב יציאה "מאובטח" קריטי.
   • צירי יציאה לכוחות חירום.
 • תיעול אוכלוסיה לכניסה לשטח.
  • ניתוח נקודות שולטות לכניסה.
  • ניתוח נקודות לביצוע חסמים.
  • סוגי חסמים.
 • תיעול אוכלוסיה לפינוי חירום.
 • נקודות בידוק.
  • רמת בידוק. כניסות ויציאות – מידור חיצוני ופנימי.
 • מתקנים אסטרטגיים באזור וזמני הגעה משוערים.
  • משטרה.
  • מכבי אש.
  • מד"א.
  • מתקנים "רגישים" ברמת מתקן/אתר/אזור/עיר.
  • מתקנים מסוכנים – צוברי גז וכו'.
 • סיורים מקדימים.
 • בעלי תפקידים
 • מחזיקי משרות


כללי

הצורך העיקרי לתוכנת תיקי שטח בטחון הוא הכרת סביבת המבנה ונקודות התורפה בתוך המבנה. ובמקרה של אירוע מתמשך את דרכי הטיפול בו.
בנוסף לאפשר לכוחות חיצוניים שאינם מכירים את השטח היטב כלי לימוד מהיר.

מבוא

 1. המערכת תכלול תיק שטח מפורט כולל כלים לניהול תיק שטח כנדרש
 2. הנתונים במערכת בנויים מרקע גרפי קבוע של מפות (תצ"א) ותוכניות מבנה (DWG
 3. המערכת תשמש מצע ובסיס נתונים, לנושאים נוספים בקשר עם האתר, כגון:
  ריכוז פרטי מידע המיוחסים למבנה.
 4. המערכת תאפשר זמינות גישה למידע על כל מבנה ותאפשר את עדכונו בקלות.
 5. בסיום הכנת תיק השטח, תבוצע התקנה והדרכה באתר.

תכולת תיק השטח

 1. תוכניות קומה בפורמט AutoCad המאפשר עדכון עתידי במקרה של שינויים באתר.
 2. הצגת קישוריות בין דלת, מסדרון, קומה ותצ"א בשני הכיוונים.
 3. שילוב נתונים כמותיים של אזורים, מערכות וכ"ו , לרבות מידות צילום, תכולת אביזרים ואפשרות קישור למסמכים אחרים.
 4. הצגה גראפית ותיאור מילולי לפי הצורך של מיקום הישויות. יש להציג כל נושא כשכבה שתאפשר הצגתו גם בנפרד.
 5. בניית סרטוני וידאו ערוכים הכוללים כיתובים והתמצאות בסרטון. ע"י שילוב של תוכנית המבנה בתוך הסרטון וסימון המתארת את מיקום הצילום ביחס למבנה.
 6. איתור הישות המבוקשת בתהליך תשאול והצגת מיקום מדויק שלה על גבי התוכנית המתאימה.
 7. כלי ניהול שכבות אשר יבצע פעולות כגון: הצגת שכבה, כיבוי שכבה והבלטת ישויות הקשורות לשכבה.
 8. הצגת תוכניות מבנה ותצ"א בצורה Child לצורך מעבר מהיר בין תוכניות (ניתן להציג באותו מסך תצ"א ותוכניות מבנה).
 9. ציין סוג כל מבנה באתר (בטון, לבנים וכו') וכן ישויות המכילים מאפיינים כגון סוג הדלתות ,(עץ , פלדלת וכו') סוג חלונות, כיווני פתיחה ומידות הפתח וגובהו מהקרקע (נגישות).
 10. תיאור מעברי חירום לרכב הצלה וישות שערים כולל מיקום בתצ"א.

תצוגת נתונים

 1. המערכת תאפשר כניסה פשוטה וקלה לתיק השטח וקבלת נתונים מתוך התיק בחתכים שונים.
 2. המידע יאורגן בצורה של עץ מוצר, במבנה היררכי.
 3. המערכת תאפשר רמות Zoom.
 4. המערכת תאפשר קבלת נתונים על כל ישות גראפית הממוקמת בתצ"א או בתוכנית המבנה ע"י הצבעת הסמן של המחשב על הישות או בלחיצה כפולה על הישות יפתח טופס המכיל את פרטי הישות.
 5. בחירת ישות מרשימה או בחירה מתוך עץ הישויות, המערכת תתמקד ותציג את הישות הנבחר בתוכנית המבנה או התצ"א הנבחרת במרכז המסך.

שאילתות

 1. המערכת תאפשר להפיק דוחות במתכונת דוחות מובנים ,יחד עם זאת תהיה במערכת אפשרות לעצב דוחות בעזרת מחולל דוחות.
 2. קבלת רשומות של ישויות העונות על הקריטריונים.
 3. ברשומה התמקדות גראפית על הישות במסך או פתיחת כרטיס הישות.

כל הזכויות שמורות מיטרג בעמ. ©2019, | המשנה 13 תל אביב | 972-3-5462568